Інформаційна система "Облік мобільних терміналів"

Дипломная работа: Інформаційна система "Облік мобільних терміналів"

Вступ

Будь-яке підприємство, фірма, організація має свою організаційну структуру. Ця структура многомірна й може бути розчленована на кілька взаємозалежних підструктур, які можна розглядати як самостійні структури: структура керування виробництвом, кадрова структура, маркетингової, фінансово-економічної, інформаційні структури. Всі вони перебувають у тісній взаємодії й саме їхня сукупність і створює організаційну структуру підприємства. Одне з найважливіших місць у цій структурі займає інформаційна система.

У принципі, будь-яку систему керування можна представити як інформаційну систему з різними інформаційними потоками у вигляді документів, розпоряджень, запитів, що звертаються усередині організації, що виходять або входять із зовнішнього середовища.

В останні десятиліття різко збільшився обсяг інформації в суспільстві взагалі й інформації, використовуваної на підприємстві зокрема. Це пов'язане зі зростаючими темпами розвитку науки й техніки, появою нових технологій, швидкою їхньою змінюваністю. На ринках сировини й продукції зложилися умови, що вимагають постійного спостереження за станом ринку, його змінами, тенденціями його розвитку, необхідно вміти передбачати подальший розвиток ситуації й бути готовим до зміни стратегії, стилю діяльності, технології виробництва для найшвидшого пристосування до нових зовнішніх умов.

Крім того, на більших підприємствах з більшими оборотами продукції й чисельністю працівників існує необхідність обліку й контролю великого обсягу фінансової, виробничої, кадрової, закупівельно-збутової, маркетингової інформації.

У зв'язку із цим з'являється необхідність створення автоматизованих систем збору, обробки, зберігання інформації. Вони повинні полегшити процес роботи з інформацією, що циркулює на підприємстві.

Поява комп'ютерної техніки дозволяє створити подібні системи. На сучасних підприємствах практично вся робота з інформацією автоматизована. Але крім автоматизації актуальним залишається питання про грамотну побудову структури інформаційної системи, оптимізації інформаційних потоків, відсівання непотрібної інформації, спрощення пошуку й одержання необхідної. Наявність гарно налагодженої автоматизованої інформаційної системи на підприємстві значно спрощує процес керування підприємством. Вона дозволяє вчасно зібрати, відсортувати, обробити необхідну інформацію й прийняти вірне рішення. Іноді, не вчасно ухвалене рішення, через недолік або несвоєчасне надходження інформації може привести до загибелі підприємства. Тому необхідно приділяти велику увагу створенню й підтримці ефективного функціонування інформаційної системи підприємства.

1. Характеристика об'єкту дослідження

1.1 Структура підприємства «Newtone»

Компанія CST-іnvest (Підприємство зв’язку Newtone є представником компанії CST-invest) – новий оператор в області стільникового зв'язку України. Висококваліфіковані фахівці компанії, оцінивши існуючий ринок бездротових технологій доступу, визнали CDMA2000–1Х як найбільш надійний, економічно ефективний і високоякісний стандарт стільникового зв'язку. Використовуючи переваги стандарту CDMA2000–1X, підприємство сподівається стати одним із провідних операторів стільникового зв'язку на ринку України.

Code Dіvіsіon Multіple Access (СDMA) – система множинного доступу з кодовим поділом – одна із самих перспективних технологій зв'язку. Десятиліття назад ця технологія використалася тільки у військовому зв'язку, а сьогодні відома всім як глобальний цифровий стандарт для комерційних систем комунікацій.

CST-іnvest засновано в 1994 році групою молодих фахівців. В 1996–1997 р.г. компанією CST-іnvest були проведені роботи із проектування й установки локальних комп'ютерних мереж для найбільших індустріальних підприємств у Дніпропетровській області. Починаючи з 1998 р. інтереси компанії були спрямовані до українського ринку стільникового зв'язку. Це був початок діяльності CST-іnvest у сфері телекомунікацій.

У липні 2001 р. року компанією CST-іnvest була отримана ліцензія на надання послуг телефонного зв'язку на території м. Дніпропетровська й Дніпропетровської області, видана Державним комітетом зв'язку й інформатизації України. Тоді ж була отримана ліцензія на використання радіочастот на території м. Дніпропетровська й області.

Компанія CST-іnvest і компанія Motorola Іnc. підписали контракт на установку мережі стільникового зв'язку третього покоління стандарту CDMA2000–1X. у м. Дніпропетровськ. Це друга система стільникового зв'язку 3-го покоління, яка установлена в Європі й перша в Україні.

Абоненти мережі NewTone одержують унікальну можливість одними з перших в усьому світі стати користувачами самого прогресивного стандарту CDMA2000–1X.

На сьогоднішній день налічується більше 120 млн. абонентів мереж CDMA.

1.2 Опис інформаційних систем підприємства «Newtone»

У зв'язку з тим, що компанія «Newtone», починаючи з кінця 2003 року почала робити підключення абонентів до мобільних терміналів, з'явилася необхідність у контролі поставок, продажів, аналізу товару в наявності, облік браку. Ці функції має виконувати така інформаційна система.

Компанія існує ледве більше двох років, тому всі сили програмістів були спрямовані на написання програм для контролю працездатності апаратури й моніторингу всіх неполадок. Розроблено програму для менеджерів підрозділів з метою обміну інформацією. Надалі було розроблено ряд програм для бухгалтерії, у зв'язку з необхідністю керування рахунками, ведення бухгалтерського обліку, забезпечення зв'язку й грошових переказів між головним офісом і дилерами компанії.

Одна з таких великих програм називається «R+».

Впровадження інформаційної системи «R+» сприяло:

одержанню більше раціональних варіантів рішення управлінських завдань за рахунок впровадження математичних методів й інтелектуальних систем;

звільненню працівників від рутинної роботи за рахунок її автоматизації;

забезпеченню вірогідності інформації;

заміні паперових носіїв даних на магнітні диски або стрічки, що приводить до більше раціональної організації переробки інформації на комп'ютері й зниженню обсягів документів на папері;

удосконалюванню структури потоків інформації й системи документообігу у фірмі;

зменшенню витрат на виробництво продукції й послуг;