Особливості історичної долі й етногенезу Казахстану

У 59 р. до н.е. в державі хунну почалися міжусобиці, пов'язані з боротьбою спадкоємців сенгіра за владу. У 47 р. до н.е. хунну розділилися на дві частини - північну і південну. Перші прийняли підданство Китайської імперії, останні зберегли незалежність. Частина північних хунну, ведучи наполегливий опір китайської агресії, вимушені були відкочовувати в країну кангар. Таким чином, на рубежі нашої ери починається масове переселення хуннських племен на територію Казахстану. У 93 р. північні хунни під натиском китайських військ, досягли Тарбагатая, потім степів Центрального Казахстану і берегів Сирдар’ї.

Держава гунів

Частина північних хунну в I ст. н.е. проникли на територію Казахстану. Незабаром вони опинилися між Волгою, Доном і Аральським морем. Тут на невеликому просторі хунну, алани і кангари протягом трьох століть кочували, вступаючи у політичні відносини (як мирні, так і військові) з великими державами старовини Іраном і Римською імперією. До цього часу вони втратили свою етнічну своєрідність і асимілювалися з місцевими кочовими племенами. Утворився новий етнос, який на відміну від хунну називається гунами. Так його називали західні джерела.

У 375 р. гуни на чолі з Баламбером, що кочував тоді степами нижнього Поволжжя, переправилися через Дон і розбили племінний союз остготів. Так почалося "Велике переселення народів". Поступово гуни проникали все далі на захід, нерідко вторгалися в межі східно-римської імперії. У 305 р. вони підходили до стін Константинополя, в тому ж році здійснювали набіг на Закавказзя і Месопотамію. Від неорганізованих грабіжницьких набігів гуни переходять до крупних завоювань. У 437 р. гуни розгромили Бургундське королівство. У 445 р. Аттіла, убивши свого брата Бледу, став одноосібним правителем. Почався період його короткого, але повного подій царювання.

Гунська держава розпалася на окремі володіння - хазарське, утургурське, кутургурське, сабірське. Ці племена, що займали територію від Дунаю до Волги, часто ворогували між собою.

З масовим проникненням гунів на територію Казахстану і подальшим рухом гунів і кангарських племен на захід пов'язана зміна антропологічного типу корінного населення і розповсюдження протокипчацького діалекту тюркської мови.

Криза ранніх держав Казахстану

Подальший розвиток продуктивних сил, етнічні процеси, що мали місце в Центральній Азії, привели до кризи і розпаду стародавніх держав Казахстану. Хунну зайняли землі кангарів і усунів і заснували в Центральній частині південного Казахстану державу Юебань. У середній течії Сирдар’ї зміцнилися ефталіти, Семіріччя в V ст. підкорилося центральноазіатській державі Жужань. У 490 р. юебанці були розгромлені телесськими племенами, які заснували в Східному Казахстані державу Гаогюй. Ділилася вона на дві частини, північний правитель носив титул "Небесний імператор", південний - "Наслідний государ". Проте вже через шість років ця держава була розгромлена і потрапила під владу Жужанів. Так, до середини V ст. н.е. стародавні держави Казахстану практично перестали існувати.

Алтай і Семиріччя в V-XII ст.

Тюркський каганат

Утворення тюркського каганату

Після падіння могутності усунів Жетису перетворився на постійну арену воєн. Загони жужанів, що з'явилися тут в V ст. вимусили усунів перенести свої кочовища із степової частини на Тянь-шань. На землях, що звільнилися, намагалися влаштуватися юєчжі, але після воєн з жужанями в 418-419 рр. вони були вимушені піти до Середньої Азії, де зіткнулися з персами і ефталітами. Верхів'я річок Шу і Талас були захоплені кангарами, які зупинили рух жужанів на захід.

Жетису і Східний Казахстан були околицями держави жужанів, тому їм надавалося мало уваги, проте саме тут, на Алтаї, починає формуватися сила, здатна протистояти жужаням.

За короткий проміжок часу була створена величезна кочова імперія, що охоплювала територію від Еділя до Хінганських гір. На чолі нової держави стояв каган, другою особою був його родич, що носив титул "ябгу".

У 568 р. тюркська держава ділилася на чотири уділи, а в 576 р. - вже на вісім. Ставка самого кагана знаходилася на Алтаї. У соціальному плані тюрки ділилися на три шари - беки, карабудун - основна маса і тати-раби з військовополонених. Підлеглі тюркам телесські племена називалися огузами.

Тільки з'явившись, Тюркський каганат відразу став в один ряд з світовими імперіями того часу. У результаті завоювань каганат став контролювати всі важливі ділянки Великого Шовкового шляху, що забезпечувало тюркській знаті величезні прибутки від караванної торгівлі. Проте могутність тюркської держави незабаром похитнулась унаслідок міжусобиць.

Розпад тюркського каганату

Прірва між західними і східними тюрками була така велика, що під час війни з Китаєм, що почалася в 598 р., східні тюрки на чолі з Жангаром підтримали Суйську Імперію. Кара Чурін – хан західних земель -  був убитий, але Тюркський каганат так і не об'єднався. У 604 р. ханом Західного каганату став малолітній Таман - правнук Кара Чуріна, а Східного - Жангар. Єдиний Тюркський каганат перестав існувати.

Західно-Тюркський каганат

У Західно-Тюркському каганаті власне тюрки складали меншу частину населення і силу правителі черпали у степових племен Семіріччя, тобто нащадків усунів. З них склалося два племінні союзи: дулу - в Жетисі і Джун-гарії і оншадпит - на Тянь-шані. Кожний з цих союзів об'єднував по п'ять племен, унаслідок чого весь народ одержав назву "народу десяти стріл".

Подальша історія каганату була повна воєн між дулу і оншадпитами за владу в країні. Після підпорядкування Східного каганата Китаю імперські війська підійшли впритул до кордонів Жетису. Війна 640-648 рр. закінчилася поразкою тюрок, після чого від каганата відділилися і казари. Останній західно-тюркський каган Ишбара хан намагався зберегти єдність і незалежність країни, але китайська агресія продовжувалася, розбрати між тюркськими племенами ще більш зробилися жорстокими. У результаті оншадпити і дулу в 656 р. визнали владу Китаю. Землі Західно-Тюркського каганата були поділені на два губернаторства, які в свою чергу ділилися на округи і повіти. Проте тюркські племена Жетису не змирилися з китайським владицтвом.