Проблема ограничения административных деликтов от преступления

Запорожский институт государственного и муниципального управления

Кафедра уголовного права

Реферат

на тему:

Проблема отграничения административных деликтов от преступления

Выполнил : ст. 4 курса юр. факультета

Белоусов А.С.

Самчук Т.В.

Проверил :  ст.преподаватель

 Бурак Т.В.

1998 г.

План:

1. Введение;

2. Разграничение преступлений и административных проступков;

2.1 Гуманизация уголовного права;

2.2 Правовые критерии разграничения преступлений и административных проступков;

3. Соотношение административных правонарушений с преступностью;

4. Различие административного правонарушения и преступления.

Введение

Розгляд справ про адміпістративіи правопорушення

На розгляд районних (міських) та окружних судів надійшло 427690 справ про адміністративні правопорушення (на 3871, або 0,9%, менше). У розглянутих справах визнано винними 381847 осіб, що складає 88,9% від загального числа осіб, щодо яких винесено постанови або рішення (у 1996 р. – 89,7%). Число осіб з розрахунку на 100 тис. населення, до яких застосовано судами адміністративні стягнення, дещо зменшилося – 757 проти 780 в 1996 р.

Серед адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються судами, переважали: дрібне хуліганство – 37,5%, дрібні розкрадання державного або колективного майгіа – 10,9%, злісна непокора законному розпорадженню чи вимозі працівника міліції або його образа – 14,0%, керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння, – 7,7%, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях – 7,5%, торгівля з рук у невстаноадених місцях – 5,1%. Інші ввди адміністративних правопорушень у загальній їх структурі складають незначну частку. Характерним є те, що аналогічні співвщноіиення мали місце й у 1996 р.

Значно зросла кількість розтлянуіих судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані із застосуванням законодавства про працю, зокрема про порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці (ст. 41 КпАП) – з 13 до 202, невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування (ст. 188' КпАП) – з 1 до 19, невиконання законних вимог службових осіб державної інспекції праці Міністерства праці України (ст. 1886 КлАП) – з 3 до 79.

Зільшилось більше як у два рази число осіб, визнаних винними у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 44 КпАП (незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мсти збуту в невеликих розмірах) та ст. 126 КпАП (керування транспортними засобами особами, які не мають права керування).

Зросла на третину кількість осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях (ст. 178 КпАП), за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КпАП), за порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КпАП).

Зменшилась вдвічі кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за дрібне розкрадання державного майна (ст. 51 КпАП) та за дрібну спекуляцію (ст. 157 КпАП).

Зберігається тенденція до зменшення кількості притягнутих до відповідальності за ст. 208' КлАП за порушення встановленого порядку вивезення за межі України товарів народного споживання та інших матеріальних цінностей: накладено адміністративні стягнення на 188 осіб, що майже в чотири рази менше у порівнянні з 1996 р., коли їх число становило 728.

Продовжує зростати кількість визнаних винними в корупційних діяннях, інших правопорушеннях, пов'язаних з корупцією, а також у неправомірному використанні державного майна. Так, за ст. 184' КпАП притягнуто до вщповщальносгі 693 посадові особи (на 54,7% більше). За вчинення правопорушень, передбачених статтями 7–11 Закону «Про корупцію», накладено адміністративні стягнення на 1925 осіб (проти 575 у 1996 р.). Винесено постанови про закриття справи щодо 3050 осіб, що складає дві третини вщ загальної кількості осіб, щодо яких винесено постанови (рішення). Передано прокурору, органу попереднього слздства чи дізнання 151 справу з цього числа. Сума накладеного штрафу становила 555,1 тис. грн., стягнуто 300,4 тис. грн. Встановлено матеріальні збитки на суму 79,6 тис. грн., відшкодовано – 63,7 тис. грн.